Kontakt

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Odborný garant projektu: Mgr. Otmar Urban, Ph.D. (urban.o@czechglobe.cz)
Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
tel: +420 511 192 250
Projektový manažer: Ing. Jarmila Grégrová (gregrova.j@czechglobe.cz)
tel.: +420 511 192 239
Finanční manažer: Ing. Martin Pavlík (pavlik.m@czechglobe.cz )
tel.: +420 511 192 228