O projektu

Název projektu Vybudování vědeckého týmu environmentální metabolomiky a ekofyziologie a jeho zapojení do mezinárodních sítí
Zkrácený název ENVIMET
Datum zahájení projektu 15.4. 2013
Datum ukončení projektu 30.9. 2015
Příjemce Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Řídící orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Výzva 20 Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.3
Registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0246
Celková podpora 27 509 850,50 Kč